0506-261-231 contact@shalvagiladi.co.il

קטגוריה: בלוג יעוץ אישי ועיסקי

הבלוג של שלוה גלעדי, יועצת אישית וארגונית בצפון, בחיפה, בקריות והסביבה גם באמצעות קריאה בכף היד – הבלוג משלב טיפים, כתבות, מאמרים, מדריכים ועוד מאת וע"י שלוה גלעדי – השארו מעודכנים וקריאה מהנה!

יתרונותיו הייחודיים של אבחון כירולוגי

יש להבין כי האיכויות והמטרות הספציפיות שניתן להשיג מתהליך אבחון וייעוץ כירולוגי משתנות בהתאם לנבדק ולסיבת הפייה. לדוגמא, ישנו הבדל מהותי בין מי שפונה לאבחון פרטני על מנת למצוא ולעלות על הדרך שמתאימה לכישוריו ולאופיו, ובין מעסיק שמעוניין לקבל תמונה מהימנה וייעוץ אודות התאמה והשמה של מועמד לארגון. יחד עם זאת, קיימים מספר יתרונות מהותיים לכירולוגיה הנכונים לכל הפונים. ראשית, מדובר באבחון המבוסס על קריאת היבטים שונים בקווי כף היד, והמשמעות היא שהתוצאות המתקבלות הינן אובייקטיביות ונטולות פניות או השפעות חיצוניות. שנית, בתהליך זה מועברים

המשך קריאה

מהן המטרות של ייעוץ כירולוגי למעסיקים

ייעוץ כירולוגי למעסיקים מבוסס עקרונית על שתי פגישות – הראשונה מתמקדת באבחון והשנייה מתמקדת בייעוץ ובהתאמה. חשוב לדעת כי אבחון כירולוגי הינו אובייקטיבי לגמרי, כלומר הנבדק נשאר לכל אורכו פאסיבי ואינו מסוגל להשפיע על התוצאות. כך מתקבלים ממצאים בלתי מוטים אודות התאמתו לדרישות התפקיד, כישוריו הייחודיים, תכונות האישיות שלו, התאמה לסגנון העבודה הנהוג בארגון, היבטים תפקודיים ורגשיים של הנבדק, דרכי חשיבה והתייחסות, ועוד. כל זאת בהתאם לצרכי ודרישות המעסיק או בקשות מיוחדות מצידו, ותוך התייחסות לסביבת העבודה, התאמה לממונים, לעמיתים ולכפיפים, למבנה הארגון ולכל צורך

המשך קריאה

מהי בעצם כירולוגיה?

כירולוגיה היא תורה אבחונית ששמה מגיע מהמילים "יד" ו- "תורה" (כירו – לוגיה). בהתאם לכך, היא מתמקדת באבחון של כישורים, תפקוד והיבטים מגוונים באישיותו של הנבדק, וזאת באופן מעשי וממוקד. תורה זו שאובה ממסורות קדומות ש- "זכו" להילה מיסטית, אך למעשה הכירולוגיה של ימינו נשענת על ידע מדעי אובייקטיבי. בבסיסה נשענת ההכרה שאיברי הגוף השונים מיוצגים על ידי מפות במוח, ומכאן שישנם ממצאים רבים שניתן להגיע אליהם על ידי התבוננות בכף היד, לרבות תהליכים נפשיים ומוחיים של הנבדק. בין היתר, בפגישת האבחון ניתן לזהות חסמים

המשך קריאה

מה ניתן להשיג בייעוץ פרטני בכירולוגיה

הייעוץ הפרטני מהווה מפגש מרתק של האדם עם עצמו ועם כישורים חבויים, חסמים נפשיים ודרכי התמודדות. מדובר בפגישה הנמשכת כשעה עד שעה וחצי בה נבחנים הקווים המצויים בכף היד, אשר משקפים דרכי חשיבה ורגשות, ואת האישיות בכלל. לאור תוצאות האבחון ניתן להגיע למספר הכוונות, מסקנות והמלצות. לדוגמא, אילו בחירות בתחומים תעסוקתיים, לימודיים ואישיים יכולות להתאים לנבדק ולהביא להצלחה וסיפוק. כמו כן, מהם הכישורים שכדאי לנבדק לפתח, כיצד לעלות על דרך חיובית ובונה במקרי קושי, או מדוע שב האדם על אותן טעויות בחייו המונעות ממנו את

המשך קריאה

יתרונותיו הייחודיים של אבחון כירולוגי

יש להבין כי האיכויות והמטרות הספציפיות שניתן להשיג מתהליך אבחון וייעוץ כירולוגי משתנות בהתאם לנבדק ולסיבת הפייה. לדוגמא, ישנו הבדל מהותי בין מי שפונה לאבחון פרטני על מנת למצוא ולעלות על הדרך שמתאימה לכישוריו ולאופיו, ובין מעסיק שמעוניין לקבל תמונה מהימנה וייעוץ אודות התאמה והשמה של מועמד לארגון.

המשך קריאה

מהן המטרות של ייעוץ כירולוגי למעסיקים

ייעוץ כירולוגי למעסיקים מבוסס עקרונית על שתי פגישות – הראשונה מתמקדת באבחון והשנייה מתמקדת בייעוץ ובהתאמה. חשוב לדעת כי אבחון כירולוגי הינו אובייקטיבי לגמרי, כלומר הנבדק נשאר לכל אורכו פאסיבי ואינו מסוגל להשפיע על התוצאות.

המשך קריאה
חזור למעלה