יתרונותיו הייחודיים של אבחון כירולוגי

יש להבין כי האיכויות והמטרות הספציפיות שניתן להשיג מתהליך אבחון וייעוץ כירולוגי משתנות בהתאם לנבדק ולסיבת הפייה. לדוגמא, ישנו הבדל מהותי בין מי שפונה לאבחון פרטני על מנת למצוא ולעלות על הדרך שמתאימה לכישוריו ולאופיו, ובין מעסיק שמעוניין לקבל תמונה מהימנה וייעוץ אודות התאמה והשמה של מועמד לארגון. יחד עם זאת, קיימים מספר יתרונות מהותיים לכירולוגיה הנכונים לכל הפונים. ראשית, מדובר באבחון המבוסס על קריאת היבטים שונים בקווי כף היד, והמשמעות היא שהתוצאות המתקבלות הינן אובייקטיביות ונטולות פניות או השפעות חיצוניות. שנית, בתהליך זה מועברים הממצאים וכן ההמלצות המקצועיות באופן ברור ובלשון פשוטה, ללא שימוש במונחים מורכבים, כאשר הנבדק מוזמן לשאול כל שאלה על מנת להבהיר את הנושאים המדוברים. בנוסף, התהליך מבוסס על פגישה אחת או שתיים לכל היותר, בנות עד שעה וחצי, כך שהאדם אינו נדרש לטרחה גדולה, לנסיעות רבות ולהשקעת זמן יקר. בד בבד, באבחון קצר זה מתקבלות תוצאות והמלצות ממוקדות ומעשיות, המקיפות היבטים רבים באישיותו ונטיותיו של האדם, שבהחלט יהוו כלי משמעותי ופרקטי להשגת מטרות הפניה.

השאר תגובה