0506-261-231 contact@shalvagiladi.co.il

כל המאמרים מאת שלוה גלעדי

מהי בעצם כירולוגיה?

כירולוגיה היא תורה אבחונית ששמה מגיע מהמילים "יד" ו- "תורה" (כירו – לוגיה). בהתאם לכך, היא מתמקדת באבחון של כישורים, תפקוד והיבטים מגוונים באישיותו של הנבדק, וזאת באופן מעשי וממוקד. תורה זו שאובה ממסורות קדומות ש- "זכו" להילה מיסטית, אך למעשה הכירולוגיה של ימינו נשענת על ידע מדעי אובייקטיבי.

המשך קריאה

מה ניתן להשיג בייעוץ פרטני בכירולוגיה

הייעוץ הפרטני מהווה מפגש מרתק של האדם עם עצמו ועם כישורים חבויים, חסמים נפשיים ודרכי התמודדות. מדובר בפגישה הנמשכת כשעה עד שעה וחצי בה נבחנים הקווים המצויים בכף היד, אשר משקפים דרכי חשיבה ורגשות, ואת האישיות בכלל.

המשך קריאה
חזור למעלה